Studium, Ausbildung und Beruf

web uni-protokolle.de
 powered by
NachrichtenLexikonProtokolleBücherForenMontag, 14. Oktober 2019 

Nationalhymne von Simbabwe


Dieser Artikel von Wikipedia ist u.U. veraltet. Die neue Version gibt es hier.
Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe (auf IsiNdebele ) bzw. Simudzai mureza wedu weZimbabwe (auf Shona ) ist seit 1994 die Nationalhymne von Simbabwe (auch: Zimbabwe).

Der Text stammt von Solomon Mutswairo 1924 ) und die Musik von Fred Lecture (* 1954 ).

Inhaltsverzeichnis

Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe ( IsiNdebele )


Phakamisan' if'legi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Le gaze' elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezitheni zonke;
Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan' i Zimbabwe yon' ihlotshi si
Ngezintaba lang' miful' e bu keka
I zulu kaline izilimo zande;
Iz' sebenzi zenam' abantu basuthe;
Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Nkosi bu sis' ilizwe le-thu leZimbabwe
Ilizwe labo khokho bethu thina sonke;
Kusuk' eZambezi Kusiy' e Limpopo.
Abakho kheli babe lobuqotho;
Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Simudzai mureza wedu weZimbabwe ( Shona )

Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo nehova zvinoyevedza
Mvura ngainaye minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Blessed be the Land of Zimbabwe ( Englisch )

O lift high the banner the of Zimbabwe
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heros' sacrifice
And vow to keep our land foes;
And may the Almighty protect and our land.

O lovely Zimbabwe so wondrously adorned
With mountians and rivers cascading flowing
May rain abound and fertile fields;
May we be fed our labour
And may the Almighty protect and our land.

O God we beseech Thee to our native land;
The land of our fathers bestowed us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and our land.

Siehe auch: Liste der Nationalhymnen

WeblinksBücher zum Thema Nationalhymne von Simbabwe

Dieser Artikel von Wikipedia unterliegt der GNU FDL.

ImpressumLesezeichen setzenSeite versendenSeite drucken

HTML-Code zum Verweis auf diese Seite:
<a href="http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Kalibusiswe_Ilizwe_leZimbabwe.html">Nationalhymne von Simbabwe </a>