Studium, Ausbildung und Beruf

web uni-protokolle.de
 powered by
NachrichtenLexikonProtokolleBücherForenDonnerstag, 2. Juli 2020 

Saitama (Präfektur)


Dieser Artikel von Wikipedia ist u.U. veraltet. Die neue Version gibt es hier.
Saitama (埼玉県; Saitama-ken) ist eine Präfektur in der Region Kanto in Japan . Hauptstadt ist Saitama .

Die Präfektur gehört zu Groß-Tokio.

Saitama (埼玉県)

Symbol der Präfektur Saitama
Hauptstadt Saitama
Region: Kanto
Insel : Honshu

Bezirke

 • Chichibu
  • Arakawa
  • Chichibugun
  • Higashichichibu
  • Minano
  • Nagatoro
  • Ogano
  • Otaki
  • Ryokami
  • Yokoze
  • Yoshida
 • Hiki
  • Hatoyama
  • Hikigun
  • Kawajima
  • Namegawa
  • Ogawa
  • Ranzan
  • Tamagawa
  • Tokigawa
  • Yoshimi
 • Iruma
  • Irumagun
  • Miyoshi
  • Moroyama
  • Naguri
  • Ogose
  • Oi
 • Kitaadachi
  • Fukiage
  • Ina
 • Kitakatsushika
  • Kitakatsushikagun
  • Kurihashi
  • Matsubushi
  • Showa
  • Sugito
  • Washimiya
 • Kitasaitama
  • Kawasato
  • Kisai
  • Kitakawabe
  • Kitasaitamagun
  • Minamikawara
  • Otone
 • Kodama
  • Kamiizumi
  • Kamikawa
  • Kamisato
  • Kodama
  • Kodamagun
  • Misato
 • Minamisaitama
  • Minamisaitamagun
  • Miyashiro
  • Shiraoka
  • Shobu
 • Osato
  • Hanazono
  • Kawamoto
  • Konan
  • Menuma
  • Okabe
  • Osato
  • Osatogun
  • YoriiBücher zum Thema Saitama (Präfektur)

Dieser Artikel von Wikipedia unterliegt der GNU FDL.

ImpressumLesezeichen setzenSeite versendenSeite drucken

HTML-Code zum Verweis auf diese Seite:
<a href="http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Saitama_(Pr%E4fektur).html">Saitama (Präfektur) </a>